Totes les flors d’un cultiu depenen de fertilitzants.

1

La combinació d’adobs orgànics i inorgànics és una manera important de millorar la fertilitat del sòl, combinar l’ús del sòl i la nutrició i augmentar la producció i els ingressos.

Els resultats van demostrar que la combinació de fertilitzants químics i palla que tornava al camp, fertilitzants químics i fem estable, fertilitzants químics i fem d’aviram o un nou tipus de fertilitzant compost orgànic-inorgànic especial va tenir un cert efecte sobre la fertilitat del sòl.

Al mateix temps, pot fer que la producció de cultius tingui un alt rendiment, un alt benefici i una alta qualitat.

11

"Els fertilitzants químics no són tòxics ni nocius". mentre s’utilitzi correctament, no serà perjudicial,Només quan s’utilitzi massa i posi en perill el medi ambient, afectarà la salut de les persones.

L’adob químic és indispensable per a la producció agrícola.

Sempre que la fertilització científica, un bon ús de les coses bones, per a la producció agrícola i per a la dieta de les persones, és bo.

111

En els milers d’anys de civilització agrícola xinesa, el paper dels fertilitzants orgànics és molt important.

L’adob orgànic té una nutrició integral.

Tot tipus d’elements poden fertilitzar el sòl, cosa que pot aportar més carboni i fer-lo més fèrtil.

Hauríem d’animar la gent a utilitzar fertilitzants orgànics i combinar fertilitzants orgànics i inorgànics, especialment en cultius comercials.


Hora de publicació: 06 de maig de 2121